ОБЩИ УСЛОВИЯ

„Бул-Рус Трейд“ ЕООД е дружество, което е регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1421, ул. „Свети Теодосий Търновски“ №16, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК: 205478497, с ДДС номер: BG 205478497.
1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Бул-Рус Трейд“ ЕООД (собственик на онлайн магазин Легион К; www.legion-k.bg), от една страна, и потребителите на онлайн магазин Легион К; www.legion-k.bg (наричан за краткост „сайт”), от друга страна. Тези условия обвързват всички потребители. По силата на използването на страниците на Легион К; www.legion-k.bg, потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.
2. По време на регистрация на потребителски профил или поръчка без регистрация, с отбелязване в полето Приемам Общите условия, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и декларира, че е запознат и приема тези Общи условия.
3. Поръчки чрез сайта www.legion-k.bg се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. За изпълнение на получена поръчка е необходимо изрично потвърждаване на поръчката, което се изпраща на представен от потребителя адрес на електронна поща (e-mail).
4. За да закупите стока и/или услуга от Сайта на онлайн магазин Легион К; www.legion-k.bg, вие трябва:
4.1. Да имате навършени 18 (осемнадесет) години;
4.2. Да имате постоянен адрес в Република България;
4.3. Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;
4.4. Да сте се съгласили с настоящите Общи условия;
4.5. Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка на територията на Република България;
4.6. Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.
5. „Бул-Рус Трейд“ ЕООД може да поиска допълнително потвърждение на поръчката, включително по телефон, факс, електронна поща (e-mail). В случай, че бъде отказана изискваната по-горе информация или не бъде предоставена вярна, точна и ясна информация, „Бул-Рус Трейд“ ЕООД има правото да откаже потвърждаването на подобна поръчка с или без допълнително уведомление.
6. „Бул-Рус Трейд“ ЕООД си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличността или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.
7. След извършване на поръчката потребителят получава автоматично потвърждение на посочен от него адрес на електронна поща (e-mail адрес). От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на „Бул-Рус Трейд“ ЕООД. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, потребителят ще бъде информиран с допълнително уведомление, изпратено на посочен от него адрес на електронна поща (e-mail адрес).
8. Одобрените начини за плащане на покупките от сайта са три:
8.1. в брой при доставка (наложен платеж),
8.2. онлайн разплащане с банкови карти чрез виртуален ПОС терминал
8.3. банков превод.
Всички цени, посочени на сайта, са крайни и са с начислен ДДС. Всички доставки на територията на Република България се доставят чрез използването на трето лице – куриер или куриерска фирма, като цената за доставка е указана в края на поръчката. „Бул-Рус Трейд“ ЕООД не поема разходите по застраховане на доставката на поръчката. Ако потребителят пожелае да направи застраховка на поръчката, е необходимо да се свърже с „Бул-Рус Трейд“ ЕООД на e–mail адрес contact@legion-k.bg, като посочи номера на поръчката, имена и адрес за доставка.
9. Условията, описани на фактурата, предоставена на потребителя при получаване на поръчаните от онлайн магазин Легион К; www.legion-k.bg продукти, заедно с настоящите Общи условия, представляват пълните уговорки в договорните отношения между двете страни, освен в случаите, когато потребителят е подписал отделен договор за покупко-продажба с „Бул-Рус Трейд“ ЕООД.
10. „Бул-Рус Трейд“ ЕООД запазва правото си да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.
11. При всички случаи на отказ от договора, връщане на стока, гаранции и рекламации се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителите. Потребителят има право да се откаже от поръчаните стоки (раници, сувенири, аксесоари) в срок до 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките в случай, че същите НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ, не е нарушавана целостта на опаковката им и стоката е във вида, в който е получена и при условията по чл.55 от ЗЗП.
Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието й, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 54, ал. 1 от ЗЗП. Това се извършва в срок от 14 дни от получаване на стоката при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. За да върне продукт/и, закупени от онлайн магазина, потребителят/клиентът трябва да попълни формуляра за връщане и да го изпрати на имейл адрес contact@legion-k.bg.
12. Информацията, събрана от „Бул-Рус Трейд“ ЕООД при използването на сайта, ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. „Бул-Рус Трейд“ ЕООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Ние НЕ отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме Вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед. Всеки регистриран потребител има право да получава електронния бюлетин на „Бул-Рус Трейд“ ЕООД с новини, промоции и игри. Ако по някаква причина потребителят не желае да получава повече електронния бюлетин на „Бул-Рус Трейд“ ЕООД, но желае да запази регистрацията си в сайта, ще е необходимо да попълни формата за отписване, която може да се намери във всеки един електронен бюлетин на „Бул-Рус Трейд“ ЕООД.
12.1. С приемането на Общите условия всеки потребител, закупил стоки от физическия и/или онлайн магазин се съгласява личните данни, които е предоставил във връзка с покупката да бъдат използвани от „Бул-Рус Трейд“ ЕООД с цел изпълнение на неговата поръчка. Личните данни, нужни за изпълняване на поръчката или покупката са: e-mail адрес, три имена, адрес за доставка и телефон.
13. „Бул-Рус Трейд“ ЕООД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, да променя, добавя или заличава части от тези Общи условия. Потребителят е длъжен да проверява тези Общи условия във всеки един момент преди да използва сайта. Фактът, че потребителят продължава да използва сайта след публикуването на промените, се приема като потвърждение за това, че приема и е съгласен с тези промени в тези Общи условия. С настоящото потребителят се съгласява, че всички последващи покупки се регулират от Общите условия, приложими до публикуването на изменените общи условия, а след това в съответствие с тези изменени Общи условия. В зависимост от изпълнението на тези Общи условия и всякакви техни модификации, „Бул-Рус Трейд“ ЕООД предоставя на крайния потребител лично, неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на сублицензиране право да влиза във и да използва сайта. Поръчвайки продукти от магазина на „Бул-Рус Трейд“ ЕООД (както онлайн, така и по друг начин) или приемайки доставката на такива продукти, описани на фактурата, клиентът се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Общи условия. „Бул-Рус Трейд“ ЕООД си запазва правото да променя тези условия без предизвестие по всяко време и единствено по собствено усмотрение.
14. „Бул-Рус Трейд“ ЕООД не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от сайта www.legion-k.bg. „Бул-Рус Трейд“ ЕООД не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порнография, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушение, се задължава да извести за тях „Бул-Рус Трейд“ ЕООД, за да бъде отстранен линкът към сайта нарушител.
15. Отговорности и задължения

15.1. „Бул-Рус Трейд“ ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
15.2. „Бул-Рус Трейд“ ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).
15.3. „Бул-Рус Трейд“ ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.
15.4. „Бул-Рус Трейд“ ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.legion-k.bg
15.5. „Бул-Рус Трейд“ ЕООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.
15.6. „Бул-Рус Трейд“ ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
15.7. „Бул-Рус Трейд“ ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на дружеството.
15.8. „Бул-Рус Трейд“ ЕООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.
16. Продажбата на продукти се регламентира от законите на Република България. За допълнителни въпроси потребителят може да се свърже с „Бул-Рус Трейд“ ЕООД чрез формата за обратна връзка.
17. Всеки потребител, направил регистрация в сайта или записал се за информационен бюлетин, може да се откаже абонамента си и да бъде изтрит от регистрираните потребители при изпращане на заявка на e–mail адрес contact@legion-k.bg. Отписването от информационния бюлетин може да стане и от линка в дъното/ футъра на информационния бюлетин: unsubscribe me fromthis list/ отпиши ме от списъка с абонати. Данните, които потребителят е предоставил при регистрацията на сайта и абонамент за информационен бюлетин ще бъдат изтрити от базата данни в срок от 1 работен ден от отварянето на заявката.

Връзка с Комисия за защита на потребителя:
https://www.kzp.bg/
адрес: гр. София, ПК 1000, ул. ”Врабча” №1, ет.3, 4 и 5
тел.: 02/9330565
факс: 02/9884218
info@kzp.bg
Последна актуализация: Август 2023